IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting

IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards sets out the procedures that an entity must follow when it adopts IFRSs for the first time as the basis for preparing its general purpose financial statements. The IFRS grants limited exemptions from the general requirement to comply with each IFRS effective at the end of its first IFRS reporting period.

A restructured version of IFRS 1 was issued in November 2008 and applies if an entity’s first IFRS financial statements are for a period beginning on or after 1 July 2009.

History of IFRS 1

Date Development Comments
September 2001 Project added to IASB agenda History of the project
31 July 2002 Exposure Draft ED 1 First-time Application of IFRSs issued Comment deadline 31 October 2002
June 2003 IFRS 1 First-time Adoption of IFRSs issued Effective for the first IFRS financial statements for a period beginning on or after 1 January 2004
30 June 2005 Amendments to IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards and IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources(More information) A minor amendment to clarify that the exemption in relation to IFRS 6 applies to the recognition and measurement requirements of IFRS 6, as well as the disclosure requirements.
22 May 2008 Amendments to IFRS 1 and IAS 27 — Cost of an Investment in a Subsidiary, Jointly Controlled Entity or Associate Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2009
24 November 2008 Restructured version of IFRS 1 issued Effective if an entity’s first IFRS financial statements are for a period beginning on or after 1 July 2009
23 July 2009 Amended by Additional Exemptions for First-time Adopters (Amendments to IFRS 1) (oil and gas assets, leases). Click for more information. Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2010
29 January 2010 Amended by Limited Exemption from Comparative IFRS 7 Disclosures for First-time Adopters (Amendment to IFRS 1). Click for More Information Effective for or annual periods beginning on or after 1 July 2010
6 May 2010 Amended by Improvements to IFRSs (accounting policies changes, revaluation basis as deemed cost, rate regulation) Effective for annual periods beginning on or after 1 July 2011
20 December 2010 Amended by Severe Hyperinflation and Removal of Fixed Dates for First-time Adopters (Amendment to IFRS 1). Click for More Information Effective for annual periods beginning on
or after 1 July 2011
13 March 2012 Amended by Government Loans (Amendments to IFRS 1). Click for More Information Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2013
17 May 2012 Amended by Annual Improvements 2009-2011 Cycle(repeat application, borrowing costs). Click for More Information Effective for annual periods beginning on or after 1 January 2013
12 December 2013 Amended by Annual Improvements to IFRSs 2011–2013 Cycle (meaning of effective IFRSs). Click for More information Amendment to basis for conclusions only

Note: The above summary does not include details of consequential amendments made as the result of other projects.

UFRS STANDARTLARI

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Sunum ve Açıklama Kontrol Listesi

2002 yılında Avrupa Birliği tarafından, halka açık tüm şirketlerin 2005 yılı mali tablolarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) tabi olmalarını gerektiren bir muhasebe düzenlemesini onaylaması sonucunda, tüm dünyada özellikle de Avrupa’da yeni ve karmaşık bir dönem başlamıştır. Bu değişiklik, doğal olarak Türkiye’yi de derinden etkilemiştir. Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları içinde olan Türkiye’deki düzenleyici kuruluşlarda ardı ardına UFRS’ler ile uyum çalışmalarına başlamışlardır. En son olarak yeni Türk Ticaret Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesi ile birlikte UFRS artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacaktır.

Bütün bu gelişmeler yakın zamanda UFRS’lere göre finansal tablo hazırlayan işletmelerin sayısı hızla artacağını göstermektedir. Bu durum aynı zamanda mali tablo hazırlayıcılarına ve denetim profesyonellerine de çok iş düşeceğinin göstergesidir. Onlar için yoğun çalışma gerektiren bir süreç başlamaktadır.

Biz bu noktada, mali tablo hazırlayıcılarına ve denetim profesyonellerine oldukça detaylı dipnot ve açıklama gerektiren UFRS’lerin uygulanmaları sırasında yol göstermek amacıyla hazırladığımız “UFRS Sunum ve Açıklama Kontrol Listelerini” hizmetinize sunuyoruz. Bu Kontrol Listelerini size, UFRS’nin “Sunum” ve “Açıklama” kısımlarının gerekliliklerinin yerine getirip getirmediğinizi belirlenmenize yardımcı olmak amacıyla hazırladık.UFRS’lerin uygulaması sırasında herhangi bir temel hususun gözden kaçmaması için bu Kontrol Listesi’nin sizlere çok faydalı olacağına inanıyoruz.

Bu kontrol listesi, kullanıcıya Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (“UFRS”) “Sunum” ve “Açıklama” gerekliliklerinin  yerine  getirildiğinin belirlenmesinde yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. UFRS’lerin “Ölçme” ve “Muhasebeleştirme” gerekliliklerine yer verilmemiştir.

Güncellenen bu kontrol listesi 31 Ağustos 2007 tarihi itibariyle yayınlanmış olan UFRS’lerin ve Yorumların sunum ve açıklama gerekliliklerini kapsamaktadır.

Şu konulara dikkatinizi çekmek istiyoruz:

  • Bu kontrol listesi, 1 Ocak 2007 tarihinde başlayan dönemler için UFRS’lere uygun olarak hazırlanan finansal tablolardaki sunum ve açıklamaları değerlendirmek için uygundur;
  •  31 Ağustos 2007 tarihinde yayımlanan bazı standartlar ve yorumlar 1 Ocak 2007 tarihinde başlayan dönemler için geçerli değildir. Bu bölümler kontrol listesinde gri renk ile gölgelendirilmiştir. Bu gerekliliklerin erken uygulaması genellikle izin verilmektedir. Bu standart ve yorumların geçerlilik tarihinden önce uygulanması durumunda bu durumun genellikle açıklanması gerekmektedir ( detaylar için belirli Standart/Yorumlara bakabilirsiniz); ve
  • Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UFRYK süregelen projeleri kapsamında Standart ve Yorumlar yayımlamaya devam etmektedirler. İşletmenin finansal tablolarını yayımlamasını takiben yeni bir Standart ve Yorumun çıkması ve bunların henüz geçerli olmadığı için uygulanmaması durumunda, “Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar” uyarınca şirketlerin bu durumu ve eğer tahmin edilebiliyorsa ilk uygulamanın cari dönemdeki beklenen etkisini açıklaması gerekmektedir (detaylı gereklilikler için bu kontrol listesinin UMS 8 kısmına bakabilirsiniz).
  • Konularla ilgili referanslar UFRS/UMS sayı numarasından sonra paragraf numarasına göre yapılmıştır. Örneğin; UMS 27.26, UMS 27’nin 26. paragrafını belirtir.

    2006 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Sunum ve Açıklama Kontrol Listesine ulaşmak için tıklayınız.