YATIRIM VE KREDİ FAİZ ORANI HESAPLAMASI

Birçok kişiden , banka kredilerinin faiz hesaplama yönteminin nasıl olduğuyla ve yatırım faizleri arasındaki farkla  ilgili sorular aldım. Konuyu mümkün olduğunca matematik formüllerine boğmadan anlatmaya çalışacağım fakat temeli bir formülasyon sistemine dayanan faiz hesaplamasında düz bir metin yazısıyla konuya açıklık getirmek maalesef mümkün değil.  Banka faizleriyle ilgili gündelik yaşantımızda çokca kullandığımız bu faiz oranlarınıen basit dille anlatmaya çalışacağım.

Öncelikle bilinmesi gereken, bankaların kredi ürünlerinin isimlerinin, ihtiyaç kredisi, ev kredisi, taşıt kredisi gibi farklı isimler olması her biri için farklı formüller kullanmamızı gerektirmez. Bankanın uygulacağı faiz oranını bildikten sonra, aynı formülü uygulayarak, her biri için taksit tutarı ve toplam faiz tutarını hesaplayabiliriz. Fakat yatırım amaçlı faiz hesaplamaları farklı bir formül ile gerçekleştirilir.

Bu ayrımı açıkladıktan  sonra hesaplama işlemlerimize geçelim.

YATIRIM FAİZİ HESAPLAMASI

Hemen herkesin bir hesap makinesi yardımıyla kolayca hesaplamasını gerçekleştirebileceği bir formülü olan yatırım faizi hesabı şu şekildedir;

Anapara :a  Faiz Oranı:k  Dönem sayısı :n Dönem Sonunda ele geçecek anapara: A

 

Elimizdeki parayı 1 dönem işletirsek:

a + a.k =A1 ; A1= a.(1+k)

Elimizdeki Parayı 2. Dönem  de işletirsek:

A1+ A1.k =A2 ; A2=  a.(1+k)+  a.(1+k). k ; A2= A. (1+k)²

Elimizdeki parayı n dönem işletirsek;

An = A.(1+k)n

 

Şimdi bu formülü bir örnek üzerinde uygulayarak faiz hesaplamasını gerçekleştirelim;

10.000 TL, aylık %2,5 bileşik faiz oranıyla 6 ay işletirse;

  A   =  10.000 . (1+2,5/100)6

 

  A   =  11.596,93 TL

Üslü hesaplamalarla çok fazla partik yapmayan ve Excell kullanabilenler için ; herhangi bir boş excell sayfasında  herhangi bir hücreye “ =10.000 . (1+2,5/100)^6” yazarak sonucu elde edebilirsiniz.

Şimdi bu uzun  formül yerine, herkesin hesap makinesiyle yapabileceği şekilde olan aşağıdaki soru ve çözümüne bakalım;

Bir bankaya 6 ay vadeyle 250 TL para yatırılmış olsun. Bankanın uyguladığı faiz oranı % 10 olduğuna göre 6 ay sonra bankadan alınacak faiz tutarı ne olacaktır?

a=Anapara= 250 TL   k=Faiz Oranı=0,1 n= dönem sayısı= 6 ay  faiz Tutarı =I?

I = A.k.n    I = 250. 0,01. 6/12   I = 12,50 TL

KREDİ FAİZİ HESAPLAMALARI

Bir bankadan 6 ay vadeli 500 TL kredi kullanılmıştır. Alınan bu kredi için 50TL faiz ödendiğine göre bu işlemde bankanın uyguladığı faiz oranı ne olmaktadır?

50= 500.k. (6/12)

k=0,2

Bir işletme bir bankadan 250 TL kredi alıyor. Faiz oranı % 7 ve krediyi kullanım süresi 10 ay olduğuna göre, işletmenin vade sonunda bankaya ödeyeceği toplam para miktar nedir?
Baliğ Formülüne Göre S = 250. (1+ 0,07. 10/12) = 264,58 TL

.

 

 

Erken Ödeme Durumunda İndirim Tutarının Hesaplanması

Eline kredi taksidi öncesinde para geçen bir kredi borçlusunun, elindeki parayı taksit ödemesine  yatırarak elde edeceği faizden kaçınma formula ise;

İlgili Taksit Tutarı içindeki anapara X Erken ödenen Gün sayısı X Yıllık Akdi Faiz Oranı

                                                            36.000

 images (1)

İŞVERENLERCE BİLİNMESİ GEREKEN SGK İŞLEMLERİ (2014)

1- İşten çıkan bir çalışanınız var ise; çalışandan mutlaka İBRANAME alınmalı, BORDRO ve/veya ÜCRETLİ İZİN defterinde personelinizin eksik imzaları varsa tamamlattırılmadır. Çalışanınız istifa ediyorsa, kendi el yazısıyla kaleme alıp, imzaladığı İSTİFA DİLEKÇESİ talep edilmelidir. Eğer şirketiniz SMMM hizmetini bağımsız bir mali müşavirlik ofisinden alıyor ise, konu ile ilgili, istifa edecek ve de işten çıkarılacak personelin işlemleri için, size örnek bir dosya oluşturulmasını talep ediniz.

2- İşletmelerde personel çalıştırılmaya başlanmadan önce SGK bildiriminin yapılmış olması gereklidir. İşe başlayacak bir pesonel için, şirketiniz SMMM hizmetini bağımsız bir mali müşavirlik ofisinden alıyor ise  mutlaka yeni giriş ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Bildirimlerin geç yapılması halinde 06/2014-12/2014 dönemlerinde her bir çalışan için 1.134 TL idari para cezası ödenmek zorunda kalınır. Bu tutar denetim elemanlarınca ya da mahkemece tespit edilir ise; 2.268 TL, bir yıl içinde yine bildirim yapılmadığı tespit edilirse, her bir bildirilmeyen çalışan için 5.670 TL ceza uygulanır.

3- Şirkete yeni bir personel alımında mutlaka İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI oluşturulmalıdır.

4- Personelinizin ücretli izine çıkış zamanından önce mutlaka İŞÇİ ÜCRETLİ İZİN DEFTERİ ilgili kısımlarına işçi tarafından imzalatılmalıdır. Çalışma yılına bağlı olarak değişen ücretli izin süresi, her bir çalışana 1 TAM YIL içinde kullandırılmalıdır. Hakettikleri ücretli izin karşılığı çalışanlara ücret ödemesi yapılamaz.

5- Aylık işçi bordları, çalışanların maaşlarını aldıkları gün mutlaka imzalatılmalıdır.

6- İşyerine mazaretsiz ya da izinsiz gelmeyen, geç gelen personeller hakkında şirketin diğer personelleri de şahit gösterilerek tutunak tutulmalıdır. Personelce alınmış raporlar eğer işyeriniz SMMM hizmetini bir mali müşavirlik ofisinden alınıyorsa, SGK bildirimi için, çalıştığınız ofisi mutlaka bilgilendirmeniz gerekir.İşyeri kazasının yaşandığı durumlarda en geç üç gün içinde, yetkili kolluk birimlerine ve SGK’ya bildirimleri yapılmalıdır.

 7- Yılın her iki yarısı için ayrı ayrı olarak belirlenen ASGARİ ÜCRET YAZISI ve Şirket politikasınca belirlenen ÇALIŞMA SAATLERİNİ GÖSTEREN YAZI mutlaka görünür bir yere asılmalıdır. İşyerleri için yeni düzenlemeyle birlikte, VERGİ LEVHASI BULUNDURMA zorunluluğu getirilmiş, VERGİ LEVHASI ASMA zorunluluğı kaldırılmıştır.

8- Çalışanlara ait AYLIK HİZMET BİLDİRGESİnin geç de olsa mutlaka bildirilmesi gerekir. Belgedeki kayıtlı sigortalı sayısına göre 06/2014-12/2014 tarihleri arasında kayıtlı herbir sigortalı için 141,75 ile 2.268 TL arasında değişebilen bir ceza ile muhattap kalınacak iken, verilmediğinin tespiti re’sen ya da mahkemece yapılırsa kişi sayısına bakılmaksızın her bir çalışan için 2.268 TL ceza uygulanır.

.