6552 SAYILI KANUN SONRASI DOĞUM BORÇLANMASININ YENİ KAPSAMI

Doğum borçlanmasında yapılan son değişikliklerle çocuk sahibi olduktan sonra, çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan kadın çalışanları sevindirecek gelişmeler yaşandı.

6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrası hem borçlanma hakkından yararlanabileceklerin kapsamı genişletildi hem de borçlanma yapılabilecek çocuk sayısı ikiden üçe çıkarıldı. Ayrıca uygulama esnasında, gelen talepler değerlendirilmiş ve soru işareti oluşturan konular da açıklığa kavuşturulmuş oldu.

  • 5510 sayılı yasada sadece, iki defaya mahsus olarak, 4/a statüsünde bulunanlara doğum tarihinden itibaren iki yıllık süre zarfında, prim ödenmemiş olması ve çocukların yaşaması şartıyla doğum borçlanmasına izin verilmişti.

Düzenleme sonrası 1 Ekim 2008 tarihinden önce isteğe bağlı SSK sigortalısı olanlar, 4/b, veya 4/c’li olanlar ve tarım sigortası kapsamında olanlar da artık doğum borçlanmasından yararlanabilecekler.

Kimler doğum borçlanması yapabilir?

1.4/a’lı (eski SSK’lı), 4b’li(Bağkurlu) ya da 4c’li(Emekli Sandığına bağlı) olarak çalışmış olanlar(bir süre SSK’lı çalıştıkdan sonra Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’na bağlı çalışanlar da dahil)

2. İşten ayrıldıktan sonra herhangi bir zamanda  doğum yapmış olanlar,

3. Çocukları sağ doğmuş ve yaşamış olanlar,(Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler için borçlanma yapılabilir.)

4. Doğumdan sonraki iki yıllık sürenin tamamında veya bir kısmında çalışmamış veya isteğe bağlı prim ödememiş olanlar,

5. Doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre için borçlanma yapılabilir.

Özetle;

 

Yapılan yeni düzenleme ile sigortalı olan tüm kadınlar 3 çocuk için doğum borçlanması yapabilecekler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *