Çalışmalar

 

  • UFRS VE TMS UYGULAM FARKLARININ SEBEPLERİ
  • TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL EKONOMİK DURUM VE YATIRIMCIYA TAVSİYELER (2014)
  • ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN BÜYÜME STRATEJİLERİ
  • TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ BÖLGE EKONOMİLERİNİN FARKLILIK SEBEPLERİ (2014)
  • DÜNYA VE TÜRKİYE CAM SANAYİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ
  • ÖTV, VE ÖTV’NİN ULAŞIM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  • OTOMOTİV SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *