2014 OCAK VERGİ TAKVİMİ

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Ocak 01/01/2014 10/01/2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 10/01/2014 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 15/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 20/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 23/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2014 23/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2014 23/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2014 23/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/01/2014 24/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/01/2014 24/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/01/2014 24/01/2014 1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/2014 27/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2014 27/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2014 27/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2014 27/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2014 27/01/2014 Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2014 27/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
16/01/2014 27/01/2014 1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2014 31/01/2014 2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
01/01/2014 31/01/2014 Yıllık Harçların Ödemesi
01/01/2014 31/01/2014 2013 Yılında Kullanılan Defterlerin 2014 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2014 31/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/01/2014 31/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/01/2014 31/01/2014 6111 Sayılı Kanunun (6495 Sayılı Kanunun Geçici 2. Maddesi Kapsamında Yapılandırılanlar Dahil) 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
01/01/2014 31/01/2014 Aralık 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2014 ARALIK VERGİ TAKVİMİ

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Aralık 01/11/2014 01/12/2014 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
01/11/2014 01/12/2014 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2014 01/12/2014 2014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2014 01/12/2014 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/2014 01/12/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/11/2014 01/12/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/11/2014 01/12/2014 Ekim 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 09/12/2014 16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/12/2014 10/12/2014 16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 15/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 22/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 23/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/12/2014 23/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/12/2014 24/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/12/2014 24/12/2014 1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16/12/2014 25/12/2014 1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/12/2014 26/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/12/2014 26/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/12/2014 26/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/12/2014 31/12/2014 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/2014 31/12/2014 2015 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2014 31/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2014 31/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/2014 31/12/2014 Kasım 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi