6552 SAYILI YASA SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI SON DURUMU

1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmiştir.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinde genel sağlık sigortalısı sayılanlar düzenlenmiş olup genel sağlık sigortalısı sayılmanın ana koşulu, yerleşim yerinin Türkiye olmasıdır.

Türkiye’de yaşayan Türk vatandaşları zorunlu olarak, yabancı ülke vatandaşları ise talepleri ile genel sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır.

 Bir sosyal güvencesi bulunmayan ya da başka birinin (anne, baba, çocuk) sosyal sigorta haklarından yararlanamayacak kişiler zorunlu olarak, prim ödeyerek sosyal bir güvence elde etmiş olurlar.

Ödeyecekleri primin ne kadar olacağını da GELİR TESTİ SONUCU belirler.

 Gelir testi işlemi, kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesidir.

Gelir tespitinde aynı hanedeki aile esas alınmaktadır. Adres Kayıt Sisteminde yer alan adres bilgilerine göre aynı hane içinde yaşayan ve MERNİS kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ile genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınmakta ancak, aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilmektedir.

 Gelir Testi Sonucu Ne kadar Prim Ödenecek?

GSS Statüsü Gelir Durumu Ödeyeceği Prim
60/1(c-1) Asgari ücretin üçte birinden az olanlar Hazinece karşılanır
60/1(g-1) Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olanlar (Asgari Ücret/3) x %12
60/1(g-2) Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olanlar (Asgari Ücret)x%12
60/1(g-3) Asgari ücretin iki katından fazla olanlar (Asgari Ücret)x2x%12

 

Yapılandırma için Genel sağlık sigortası prim alacakları için başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgâhının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekmektedir.

 6552  sayılı yasa sonrasında Genel Sağlık sigortası primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, yeniden yapılandırma hakkındaki maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde (31/3/2015 tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi için başvurmaları durumunda genel sağlık sigorta tescilleri, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.

Genel sağlık sigortasından kaynaklanan alacak aslının tamamının 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 1/6/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

 Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçlular, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri ve yapılandırmanın ihlal edilmemesi  ayrıca yapılandırılan tarihten sonra ödeme vadesi geçmiş cari dönemden 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır.

6552 SAYILI KANUN SONRASI DOĞUM BORÇLANMASININ YENİ KAPSAMI

Doğum borçlanmasında yapılan son değişikliklerle çocuk sahibi olduktan sonra, çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan kadın çalışanları sevindirecek gelişmeler yaşandı.

6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrası hem borçlanma hakkından yararlanabileceklerin kapsamı genişletildi hem de borçlanma yapılabilecek çocuk sayısı ikiden üçe çıkarıldı. Ayrıca uygulama esnasında, gelen talepler değerlendirilmiş ve soru işareti oluşturan konular da açıklığa kavuşturulmuş oldu.

  • 5510 sayılı yasada sadece, iki defaya mahsus olarak, 4/a statüsünde bulunanlara doğum tarihinden itibaren iki yıllık süre zarfında, prim ödenmemiş olması ve çocukların yaşaması şartıyla doğum borçlanmasına izin verilmişti.

Düzenleme sonrası 1 Ekim 2008 tarihinden önce isteğe bağlı SSK sigortalısı olanlar, 4/b, veya 4/c’li olanlar ve tarım sigortası kapsamında olanlar da artık doğum borçlanmasından yararlanabilecekler.

Kimler doğum borçlanması yapabilir?

1.4/a’lı (eski SSK’lı), 4b’li(Bağkurlu) ya da 4c’li(Emekli Sandığına bağlı) olarak çalışmış olanlar(bir süre SSK’lı çalıştıkdan sonra Bağ-Kur veya Emekli Sandığı’na bağlı çalışanlar da dahil)

2. İşten ayrıldıktan sonra herhangi bir zamanda  doğum yapmış olanlar,

3. Çocukları sağ doğmuş ve yaşamış olanlar,(Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler için borçlanma yapılabilir.)

4. Doğumdan sonraki iki yıllık sürenin tamamında veya bir kısmında çalışmamış veya isteğe bağlı prim ödememiş olanlar,

5. Doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre için borçlanma yapılabilir.

Özetle;

 

Yapılan yeni düzenleme ile sigortalı olan tüm kadınlar 3 çocuk için doğum borçlanması yapabilecekler.